Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Otto Nemaršanskis

Klaipėdos krašto sukilimo savanoris.

Nemaršánskis Otto 1903 I 18Bismarcko kolonijoje (Šilutės aps.) ?, savanoris. Į Klaipėdos krašto sukilimo Savanorių armiją įstojo 1923 II 1. Buvo baigęs liaudies mokyklą (mokėjo lietuvių – gimtąją bei vokiečių kalbas), pusę metų tarnavo Vokietijos kariuomenėje. Gyveno gimtinėje su tėvais.

Algirdas Antanas Gliožaitis