Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Otto Büsch

Otas Byšas, XX a. vokiečių istorikas.

Büsch Otto (Otas Biùšas) 1928 IV 30 Vienoje 1994 III 23 Berlyne, vokiečių istorikas. Filos. dr. (1952), habil. dr. (1969). Nuo 1947 istoriją studijavo Humboldtų ir Laisvajame Berlyno universitetuose. Nuo 1970 Aukštosios pedagoginės mokyklos, nuo 1980 dar ir Laisvojo Berlyno universiteto profesorius. 1963–1977 Istorijos komisijos skyriaus vadovas, 1978–1981 jos pirmininkas ir patarėjas Prūsijos tyrimų klausimais. Svarbarbiausia tyrimų kryptis – Prūsijos naujųjų amžių ir socialinė ekonominė istorija. Veikalai apie Prūsijos istoriją: Militärsystem und Sozialleben im alten Preussen 1713–1807, 1962, II papildytas leidimas 1981 [Karinė sistema ir visuomenės gyvenimas senovės Prūsijoje 1713–1807]; Zur Rezeption und Revision der preussisch–deutschen Geschichte [Dėl Prūsijos–Vokietijos istorijos recepcijos ir revizijos]. Su kitais parašė knygų: Moderne Preussische Geschichte 1648–1947, Bd. I, 1981 [Moderni Prūsijos istorija 1648–1947]; Preussen und das Ausland, 1982 [Prūsija ir užsienis]; Das Preussenbild in der Geschichte, 1981 [Prūsijos vaizdas istorijoje]. Büschas redagavo knygas: Friedrich Wilhelm IV in seiner Zeit, 1987 [Frydrichas Vilhelmas IV savo laikmečiu]; Handbuch der Preussischen Geschichte und grosse Themen der Geschichte Preussens, 1807–1871, 1992 [Prūsijos istorijos ir didelių Prūsijos istorijos temų vadovas, 1807–1871] ir kitas.

Vytautas Raudeliūnas