Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mastubrių pradinė mokykla

Mastubriuose nuo XIX a. veikusi mokykla.

Mastubrių pradnė mokyklà, įsteigta XIX a., dviejų klasių. 1929 Mečislovo Mačernio tikrintoje klasėje mokėsi 47 vaikai – 17 lietuvių ir 30 vokiečių. Dėstyta vokiečių kalba; iš dviejų tuomet dirbusių pedagogų vienas lietuvių kalbą truputį mokėjo, kitas (Vokietijos pilietis) jos nesuprato. 1936 pradžioje lankė 82 moksleiviai, iš jų 40 mergaičių ir 44 berniukai; pagal tikybą – 82 evangelikai liuteronai, 2 judėjai. Vedėjas Klaipėdos mokytojų seminarijos auklėtinis T. Kairys. Be jo, įvairiu laiku čia dirbo Kriegeris, Bladauskienė. Mokyklos pastatas mūrinis, ūkiniai – mūrinis ir medinis. Valdytas 3,04 ha žemės sklypas. XXI a. pradžioje mokykla veikė.

Albertas Juška