Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Marija Simaitienė-Blyžikė

XX a. lietuvininkė.

Simáitienė-Blyžikė Marija ?Paupaliuose (Klaipėdos aps.) 1985 XI 16Ročesteryje (JAV), lietuvininkė. Kalno draugijos narė. Eduardo Simaičio žmona. Po vyro mirties su 2 sūnumis gyveno labai vargingai. Emigravo į JAV, dirbo fabrike. Palaikė ryšius su mažlietuviais ir dalyvavo jų suvažiavimuose.

MLFA

Iliustracija: Marija Simaitienė (antra trečioje eilėje) su mažlietuvių ir bičiulių suvažiavimo dalyviais, 1962 / Iš Jono ir Arianės Bortkevičių šeimos albumo