Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lotharas Liliškys

Lothar Lilischkies, išeivis Klaipėdos krašto.

Liliškỹs Lotharas (Lilischkies Lothar), (1938 Atmatoje, Šilutės aps.). Liliškio šeima turėjo 2 ha žemės, tėvas buvo ir žvejys. 1944 artėjant karo frontui Liliškiai nusprendė pasilikti. Tačiau sovietų karių žiaurumas 1944 X 9 užimtoje Šilutėje ir apylinkės kaimuose privertė trauktis. Liliškių šeima kaip ir daugelis ledu kėlėsi per Aismares; išliko gyva, bet patyrė siaubą. Už Karaliaučiaus pabėgėlius pasivijo sovietų kariuomenė. Toje sumaištyje žuvo Liliškio senelis. Būrys kareivių šeimos akivaizdoje išprievartavo 14-metę Liliškio seserį, kuri paskui išprotėjo. Liliškio šeimą ir kitus po kurio laiko paleido. Jie pasiekė Vokietiją. Liliškys apsigyveno Hamburge. Po 1990 neatgaudamas tėvų žemės, 99 metams išsinuomojo plotelį Rusnės saloje.

L: Kaukas K. Taigi imk mano ranką. Klaipėda, 1997, p. 43–45.

Kostas Kaukas