Mažosios Lietuvos
enciklopedija

lietuvininkai, 2. Lietuvininkų etninė kultūra

nuorodos į lietuvininkų etninę kultūrą aprašančius straipsnius.

lietùvininkai, 2. Lietùvininkų ètninė kultūrà. Lietuvininkai arba lietuvninkai, Mažosios Lietuvos (vakariniai) lietuviai kaip tam tikra lietuvių etninė grupė. Senovėje taip buvo vadinami visi lietuviai. Ta reikšme šį žodį vartojo Konstantinas Sirvydas (jo žodyne lietuvinykai), dabar vietomis vartoja Rytų Lietuvoje (lietuvinykai apie Švenčionis, Apsą, Lazūnus) ir Latvijos lietuviai (lietuvninkai Udegėnai). Plg. литовники Pskovo, Naugardo metraščiuose. Germanizacijos laikais Mažojoje Lietuvoje lietuvininkais imta vadinti susipratusius, patriotiškai nusiteikusius lietuvius (kartais net nelietuvius), aktyvius kovotojus už lietuvių kalbos ir kultūros išsaugojimą, pabrėžiant aktyvų prolietuvišką nusiteikimą, siekiant atskirti nuo provokiškai mąstančių ir veikiančių tautiečių, kuriuos vadino vokietininkais. Nuo XX a. II pusės lietuvininkais dažniausiai vadinami visi buvusios Mažosios Lietuvos gyventojai lietuviai. Dar lietuvininkų antropologija, lietuvininkų etninė muzika, lietuvininkų liaudies dainos, lietuvininkų liaudies dainų melodijos, lietuvininkų liaudies dainų rinkiniai, lietuvininkų pastatai ir sodybos, lietuviškas namelis Jokūbynėje, lietuviškumas vietovardžiuose ir pavardėse, lietuvininkų mitologija, lietuvių mitologija ir religija, lietuvininkų ir prūsų mitologija rytprūsiečių kūryboje.

Zigmas Zinkevičius