Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lapynų (4) parapijos gyvenvietės ir mokyklos

gyvenviečių pavadinimai ir jų kilmė, parapijoje veikusios mokyklos.

Lapyn (4) parãpijos gyvénvietės ir mokỹklos. Lapynų parapijos ir valsčiaus ribos sutapo. Besikuriant parapijai valsčiaus gyvenvietės buvo grynai lietuviškos, apie tai liudija ir gyvenviečių pavadinimai (skliausteliuose nurodoma jų kilmė): Andreškiai (: pavardė Andrėšius), Ašpalčiai (: pavardė Ašpaltis), Degimai (: pavardė Degimas ar degimas „išdegusi vieta“), Jonežeris (: pavardė Jonas + ežeras), Jonaičiai (: pavardė Jonaitis), Kalveliai (: pavardė Kalvelis), Kiaukai (: pavardė Kiauka), Krauleidžiai, Didieji ir Mažieji (: pavardė Krauleidys), Lapynai, Sienieji ir Naujieji (: pvd. Lapynas), Mastaičiai (: pavardė Mastaitis), Mažrimiai (: pavardė Mažrimas), Norvaišiai (: pavardė Norvaišis), Norvišaičiai (: pavardė Norvaišaitis), Ožnugariai (: liet. ožnugaris „plika vieta ant kalvos“), Prūdymai (: upėvardis Prūdymas), Ragingė (: upėvardis Ragingė), Rogainiai (: pavardė Roga), Rukai (: pavardė Rukas), Šakpievis (: pavardė Šaka, Šakis + pieva), Šienvežiai (: šienvežys ar iš vok. Schönwiese), Š(i)upiniai (: pavardė Šiupinys), Ulpešis (: upėvardis Ulpešis), Žemaičiai, Naujieji ir Senieji (: pavardė Žemaitis). Dauguma vietovardžių asmenvardinės kilmės (18 iš 23), 3 jų yra vandenvardinės kilmės ir 2 sudaryti iš lietuviškų bendrinių žodžių. Gyvenviečių pradininkų pavardės primena mums, kad didesnė jų dalis užtinkama tik Mažojoje Lietuvoje, pvz., Ašpaltis, Jonas, Kiauka, Krauleidys, Lapynas, Mastaitis, Mažrimas, Roga. Vandenvardinės kilmės vardai byloja apie parapijos upes: Prūdymus (Prūdupę), Ragingę ir Ulpešį. Didžiausios per parapiją tekančios upės pavadinimą panaudojo naciai, 1938 praminę Jonaičius Gilgenfeld. Prie Jonaičių Senojoje Gilijoje (Vorgilyje) buvo labai gilios vietos, vadinamos Dumbra. 1938 beveik visi vietovardžiai ir upėvardžiai nacių pakeisti kitais vokiškais vardais, išskyrus Ašpalčius ir Ragingę (Aschpalten ir Raging). Nuo 1946 visi senieji lietuviški vardai sovietų pakeisti rusiškais. Lapynų parapijoje pradžios mokyklų iš viso buvo 10 šiose gyvenvietėse: Andreškiuose, Degimuose, Jonaičiuose, Kiaukuose, Lapynuose (Senuosiuose ir Naujuosiuose), Mastaičiuose, Pakusuose, Prūdymuose ir Ulpešyje. Mokyklas lankė 844 mokiniai. Juos mokė mokytojai, kilę iš Mažosios Lietuvos, ne tik vokiškomis, bet ir lietuvininkų pavardėmis, pvz., Ambrosius, Baltruweit < Baltruvaitis, Germolus < Germolis, Kratteit < Krataitis, Meinekat < Meinikaitis, Maureschat < Maurišaitis, Reidys, Strangelies < Strangalys, Ussat < Usaitis, Weschkalnies < Vieškalnys. Kitos mokytojų pavardės žinomos ir Didžiojoje Lietuvoje, pvz., Babbel < Babelis, Baltscheit < Balčaitis, Baltruschat < Baltrušaitis, Gudat < Gudaitis, Kallweit < Kalvaitis, Naujoks < Naujokas, Rimat < Rimaitis, Stascheit < Stašaitis, Sköries < Skėrys, Urban < Urbanas.

L: Der Kreis Elchniederung. Hannover, 1969, p. 294–331.

Vilius Pėteraitis

Iliustracija: Žemėlapis. Lapynų parapijos gyvenvietės