Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kybartų svita

nuosėdinių uolienų storymė kambro sistemos vidurio skyriuje.

Kybártų svità (pluoštas), nuosėdinių uolienų storymė kambro sistemos vidurio skyriuje. Mažojoje Lietuvoje ir gretimose teritorijose Kybartų svitą 1966 išskyrė V. Sakalauskas. Stratotipas – Stoniškių-1 gręžinio 2020–2032 m gylyje. Sudaryta iš horizontaliai sluoksniuotų smiltainių, aleurolitų ir argilitų. Kvarciniai ir glaukonitiniai kvarciniai smiltainiai, pasitaiko fosforitų. Viršutinėje Kybartų svitos dalyje uolienos daug kur stipriai piritizuotos. Storis 15–20 m, didžiausias – 32 m, dėsningai didėja vakarų kryptimi. Fauna – gražūs bespyniai pečiakojai, labai reti hyolitelmintai. Randama akritarchų. Priklauso Aisčių serijos Traubių horizonto Kybartų pahorizončiui.

Tadas Jankauskas

Vitalis Sakalauskas