Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kristupas Plonius

XX a. pedagogas.

Plõnius Kristupas 1895 VI 9Reizgiuose (Tilžės aps.) apie 1972, pedagogas. Pirmojo pasaulinio karo metais Vokietijos kareivis. Grįžęs mokytojavo, 1920–1922 lankė Tauragėje kunigo A. Vymerio organizuotus vokiečių kalbos mokytojų kursus. 1925–1926 Tauragėje – lietuvių mokytojų seminariją. Iki 1932 dirbo įvairiose pradinėse mokyklose Tauragės apskrityje, vėliau persikėlė į Klaipėdos kraštą. Klaipėdos krašto mokytojų draugijos narys. 1939 pradžioje po Klaipėdos krašto aneksijos Plonius pasitraukė į savo ūkį Trumpininkuose, nuo rugsėjo mėn. mokytojavo Lietuvoje (Upynoje, Meldekvirčiuose ir Skiržemiuose). 1941 I–III dirbo Šilalės mišrioje repatriacijos komisijoje (turbūt kaip vertėjas). Įtrauktas į repatriantų sąrašus. 1941 III 18 su šeima repatrijavo į Vokietiją, kur gyveno VoMi įvairiose stovyklose. 1941 gegužės–rugpjūčio mėn. dirbo mokykloje Lanseno stovykloje (Mecklenburgas). Stengėsi grįžti namo, bet šeimai neleista grįžti į Klaipėdos kraštą. Plonius gavo Vokietijos pilietybę, tačiau vėliau ji atimta, nustačius, kad jis buvo optavęs Lietuvos pilietybę. Po Antrojo pasaulinio karo emigravo į JAV (Čikagą), aktyviai dalyvavo Ziono parapijos veikloje.

L: Arbušauskaitė A. Lietuvos optantai: klaipėdiškiai, 1939. Klaipėda, 2001, p. 127–128.