Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kazimierz Jozef Piwarski

Kazimieras Jozefas Pivarskis, XX a. lenkų istorikas.

Piwarski (Pivárskis) Kazimierz Józef (1903 II 19 Krokuvoje 1968 VII 21 ten pat), lenkų istorikas. Dr. (1926), habil. dr. (hum. mokslai, 1931). Nuo 1945 (ir nuo 1958) Lenkijos mokslų akademijos (PAN) narys. 1921–1925 studijavo Krokuvos universiteto Istorijos fakultete, 1921–1923 Teisės fakulteto Politikos mokslų mokykloje. Antrojo pasaulinio karo metais kalintas nacių koncentracijos stovyklose Sachsenhausene, Dachau. 1945–1950 dirbo Krokuvos universitete, 1946–1950 Krokuvos aukštojoje pedagogikos mokykloje, jos rektorius; 1950–1956 dirbo Poznanėje, nuo 1956 – Krokuvos universitete. Iki Antrojo pasaulinio karo išleido apie 40 darbų, tarp jų: Dzieje polityczne Prus Wschodnich w latach 16211772, 1938 [Rytprūsių politinė istorija 1621–1772]. Tyrė Abiejų Tautų Respublikos ir jos kaimynų istoriją, ypač knygose Polityka bałtycka Jana III Sobieskiego w latach 16751690, 1932 [Jano III Sobieskio Baltijos politika 1675–1690], Jan III Sobieski wobec spraw bałtyckich w latach 16931694, 1933–1934 [Jano III Sobieskio požiūris į Baltijos klausimus 1693–1694], Dzieje Prus Wschodnich w czasach nowożytnych, 1946 [Rytprūsių naujųjų laikų istorija].

L: Wspomnienia Kazimierza Piwarskiego. 19 miesiźcy w Dachau, opr. J. Poradzisz // Wrocław 1980, z. 1; Buszko J., Kazimierz Piwarski (1903–1968) // Kwartalnik Historyczny, t. 76 (1969), z. 4; Gierowski J. A., Piwarski Kazimierz Józef // PSB, t. 26 (1981), p. 594–597.

Rafal Witkowski