Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Juozas Antanas Akelaitis

XX a. knygnešys.

Akeláitis Juozas Antanas 1880 III 23 Paežerėliuose (Marijampolės aps.) 1949 VII 29 Manzurkoje (Irkutsko sr., Sibiras; 1990 perlaidotas Kaune), knygnešys. Per Pirmąjį pasaulinį karą gyveno Mogiliave, dalyvavo labdaros draugijos Lietuvių globa šelpti mūsų broliams lietuviams belaisviams iš Prūsų Lietuvos (Globa, 1915–1917) veikloje.

Vytautas Gocentas