Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Taleikis

XX a. politikos ir visuomenės veikėjas.

Talekis Jonas 1895 VII 12Šyšoje (netoli Šilokarčemos) 1942 IIISachsenhauseno koncentracijos stovykloje (Vokietija), Mažosios Lietuvos politikos ir visuomenės veikėjas. Baigęs pradinę mokyklą Šilutėje dirbo teisės patarėju ir notaro Michalkowskio raštinėje, vėliau – ir Hoffmanno notaro raštinės vedėju. Per Pirmąjį pasaulinį karą tarnavo Vokietijos kariuomenėje. 1919 įstojo į Prūsų lietuvių susivienijimą. Dalyvavo 1923 Klaipėdos krašto sukilime, Šilutės seime. Pirmosios lietuviškos Erdomono Simonaičio Klaipėdos krašto Direktorijos raštinės vedėjas. Direktorijai atsistatydinus J. Taleikis paskirtas krašto policijos direktoriumi (juo dirbo daugiau kaip 10 metų). 1932 Jono Tolišiaus ir E. Simonaičio Direktorijų narys. Vėliau dirbo Klaipėdos lietuvių organizacijų centre. 1939 kovą Vokietijai užėmus Klaipėdos kraštą, J. Taleikis pasiliko Lietuvos pilietybę ir persikėlė į Kauną. 1941 išvyko į Vokietiją, kur buvo gestapo suimtas, apkaltintas lietuviška veikla Klaipėdos krašte ir išvežtas į Sachsenhauseno koncentracijos stovyklą (ten ir žuvo). Po keleto mėnesių namiškiams atsiųsta urna su jo pelenais. Žmona Marė Kakštys (1886 Traksėdžiuose–1957 XI 27 Varelio senelių prieglaudoje, Vokietijoje).

L: Arbušauskaitė A. Lietuvos optantai: klaipėdiškiai. 1939. Klaipėda, 2001.

LE

MLEA