Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Johann Walter Lenkaitis

Johann Walter Lenkeit, biologas, gyvūnų fiziologijos tyrinėtojas.

Lenkáitis (Lenkeit) Johann Walter (1900 VI 25 Būdviečiuose, Stalupėnų apskrityje 1986 III 15 Göttingene), biologas, gyvūnų fiziologijos tyrinėtojas. Gimė lietuvių mokytojo šeimoje (motina – Anna Sodeikaitė). 1919 baigė Karaliaučiaus Wilhelmo gimnaziją, metus studijavo filosofijos mokslus Karaliaučiaus universitete, vėliau perėjo į Berlyno veterinarijos aukštąją mokyklą, kurią baigė 1924. Po to 4 metus studijavo mediciną Berlyno universitete. 1929–1935 dirbo Gyvūnų fiziologijos institute, šio profilio klinikose, 1936–1939 profesoriavo Götingeno universitete. 1948–1970 Berlyno Humboldtų universiteto Gyvūnų fiziologijos katedros vedėjas, Humboldtų mokslinio tyrimo instituto Weende direktorius. Tuo metu institutas buvo sulaukęs tarptautinio pripažinimo. Lenkaitis parašė daugelį svarbių mokslo darbų – monografijų, vadovėlių, vadovavo kelioms mokslo draugijoms. 1955 išrinktas Berlyno žemės ūkio mokslų akademijos nariu, 1957 skirta Hennebergo-Lehmanno premija.

L: Altpreußische Biographie. Bd. IV. Marburg / Lahn, 1989, S. 1245–1246.

Albertas Juška