Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Iš gyvasties versmės“

religinės krypties laikraštėlis, leistas 1903–1904 Tilžėje.

„Iš gyvasties versmės“, religinės krypties laikraštėlis, leistas Lietuvos jaunimo sąjungos 1903–1904 Tilžėje. Spausdinti Šventojo Rašto tekstai, rašyta apie žmogaus dvasinio gyvenimo priedermes.

ŽE