Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Heinrichas Kairys

Heinrich Kairies, mokytojas.

Kairỹs, Kairies Heinrichas, mokytojas. Iki Pirmojo pasaulinio karo dėstė Karalienės mokytojų seminarijoje, nuo 1923 Klaipėdos mokytojų seminarijoje dėstė tikybą, matematiką ir lietuvių kalbą. Aptiktas užrašas, kad Kairys, dirbdamas Karalienėje, užsisakė keletą lietuviškų knygelių iš Šlapelienės knygyno Vilniuje. Kairys buvo sąžiningas ir rūpestingas mokytojas. Kai Klaipėdos anglikonų bažnyčioje vykdavo lietuviškos pamaldos, Kairys grodavo vargonais.

Jurgis Reisgys

Iliustracija: Henrikas Kairys, 1923 / Iš Jurgio Reisgio rinkinio