Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Heilsberg“

Rytprūsių nacių radijo siųstuvas.

„Heilsberg“, galingas Rytprūsių nacių radijo siųstuvas, nuo 1935 varęs antilietuvišką propagandą. Klaipėdos krašte skleidė niekinančias, prasimanytas, melagingas bei sufabrikuotas žinias apie Lietuvą. Iki 1939 III 22 šmeižikiškai puolė Lietuvos administraciją, esą ji skriaudžianti krašte gyvenančius klaipėdiškius vokiečius. Heilsberg ideologiškai rengė Klaipėdos kraštą nacių aneksijai.

Jurgis Reisgys