Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Georg Sziegaud

Georgas Žygaudas, XX a. agronomas.

Sziegaud Georg (Georgas Žýgaudas) 1929 I 19Didžiuliuose (Geldapės aps.) ?, agronomas. Dr. (1965). Gimė ūkininko šeimoje. 1943 baigė Didžiulių mokyklą. Mokėsi ūkininkavimo tėvų ūkyje. 1944–1945 su šeima pasitraukė iš Rytprūsių į Vakarus. 1950–1953 lankė Ludwigslusto profesinę mokyklą, įgijo agronomo specialybę. 1955–1960 studijavo Rostocko universitete. Iki 1992 dirbo moksliniu bendradarbiu Žemės ūkio akademijoje Gülzow-Güstrowe, Augalininkystės institute. Išvedė 5 žieminių miežių rūšis.

L: Fischer G. Ostpreuβische Frauen und Männer in Dienste der Landwirtschaft. Tessin, 2000.