Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Georg Hermanowski

Georgas Hermanovskis, XX a. Rytprūsių kraštotyrininkas, istorikas.

Hermanowski Georg (Georgas Hermanòvskis) 1918 XI 27 1993 X 22 Bonoje, Rytprūsių kraštotyrininkas, istorikas, gyvenęs Bonoje. Mokėsi Alenšteino gimnazijoje, Berlyno ir Bonos universitetuose studijavo germanistiką, meno istoriją bei archeologiją. Parašė ir išleido apie 30 įvairaus žanro knygų. Rytprūsiams ir Mažajai Lietuvai skirti darbai: Ostpreußen. Lexikon. Geographie. Geschichte. Kultur. Für alle, die Ostpreussen lieben, 1980; papildytas leidimas 1982, III leidimas 1990 [Rytprūsiai. Leksikonas. Geografija. Istorija. Kultūra. Visiems, kas myli Rytprūsius]; Ostpreußen. Wegweiser durch ein unvergessenes Land, 1982, II leidimas 1996 [Rytprūsiai. Kelionių vadovas po nepamirštamą kraštą]; Ostpreussen in Farbe: Land des Bernsteins, 1985, II leidimas 1989 [Rytprūsiai spalvomis: gintaro kraštas]; Ostpreussen: heilig, vertraut, uralt, 1988 [Rytprūsiai: šventi, patikimi, senoviniai]; Ostpreussen, Westpreussen, Danzig, Memel, 1988 [Rytų ir Vakarų Prūsija, Dancigas, Klaipėda; kartu su R. Naujoku] ir kiti. Darbai parašyti su didele meile kraštui, objektyvūs, gausiai iliustruoti.

Vytautas Raudeliūnas

Iliustracija: Georgo Hermanowskio knygos „Rytprūsiai. Leksikonas. Geografija. Istorija. Kultūra. Visiems, kas myli Rytprūsius“ (vokiškai), 1996, viršelis

Iliustracija: Georgo Hermanowskio knygos „Rytprūsiai. Kelionių vadovas po nepamirštamą kraštą“ (vokiškai), 1996, viršelis