Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Frydrichas Lobelis

Friedrich Löbell, XVII a. vertėjas.

Lóbelis Frydrichas, Löbell Friedrich (1624 Ragainėje po 1655), vertėjas. Burhardo Lobelio vaikaitis ar sūnėnas. 1641 imatrikuliuotas į Karaliaučiaus universitetą, 1644 – į Leideno (Olandija) universiteto Teisių fakultetą. Studijuodamas Olandijoje suartėjo su F. Zeseno (Cezeno) įkurta draugija Deutsch-gesinnte Genossenschaft [Vokiečių patriotų draugija]. 1647 draugijos leidinyje Das Hochdeutsche Helikonische Rosental Hamburge (pakartotas 1669 Amsterdame) išspausdintas lietuviškas eilėraštis (vertimas iš vokiečių kalbos), pasirašytas slapyvardžiu F.L.R.S. (Frydrichas Lobelis iš Ragainės Skalvoje). Ketureilis skirtas draugijos steigėjui F. Zesenui. Tai vienas seniausių proginių lietuviškų eilėraščių, išspausdintų už etninės Lietuvos ribų.

L: Biržiška V. Aleksandrynas 1, Čikaga, 1960 / Vilnius, 1990, p. 336–337.

Zigmas Zinkevičius