Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Friedrich Podszus

Frydrichas Puodžius, XX a. rašytojas, literatūrologas, vertėjas.

Podszus Friedrich (Frydrichas Puõdžius) 1899 I 18 Karaliaučiuje 1977 III 4 Münchene, rašytojas, literatūrologas, vertėjas. Baigęs Karaliaučius realinę gimnaziją, 1917–1919 tarnavo karinių oro pajėgų daliniuose. Pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui, Berlyno, Heidelbergo, Marburgo ir Züricho universitetuose studijavo literatūrą ir istoriją. Dirbo literatūros konsultantu, lektoriumi. Per Antrąjį pasaulinį karą mobilizuotas, pateko į amerikiečių nelaisvę. Po karo dirbo leidyklose, rašė apsakymus, eilėraščius, publicistinius rašinius. Iš anglų kalbos išvertė Ch. Lambo, Th. Elioto, G. Bakerio, T. Capotės kūrinių. Spaudai parengė kelias kitų autorių lyrikos ir prozos knygas. Svarbiausias jo lyrikos veikalas Der Freund der Erde [Žemės draugas, 1946]. Išleido apsakymų knygų, pvz., Kinderszenen, 1947 [Vaikystės vaizdai], kur vaizdavo jaunystės išgyvenimus Rytprūsiuose. Rašė stambų, vaikystės atsiminimais paremtą romaną Pocobello (neišspausdintas).

L: Altpreussische Biographie. IV. Marburg / Lahn, 1989, S. 1141–1142; MLFA.

Albertas Juška

Manfred Klein