Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Endrikis Wendtas

mokytojas, XIX a. šviečiamosios ir religinės literatūros rengėjas, spaudos bendradarbis.

Wendtas Endrikis (1819 III 22 Mažojoje Lietuvoje 1896 VII 5 Traksėdžiuose, Šilutės aps.), mokytojas, šviečiamosios ir religinės literatūros rengėjas, periodinės spaudos bendradarbis. Baigęs Karalienės mokytojų seminariją mokytojavo Bitėnuose ir kitur. 1887 iš Bitėnų persikėlė į Traksėdžius. Paskelbė didaktinio turinio apsakymų Lietuviškose kalendrose. Parengė laiškų ir dalykinių raštų pavyzdžių knygą Gromatų skarbnyčia (1890), joje pateikiami laiškų pavyzdžiai, kurių tematika įvairi – nuo meilės laiškų iki prašymų kaizeriui bei skundų valdžios įstaigoms. Šioje knygoje t. p. paskelbė 45 lietuviškus priežodžius. Iš vokiečių kalbos išvertė 3 pamokslų knygą Trumpos Mišios (1893–1895). Rankraščiais liko pasakojimų rinkinys Pirmųjų krikščionių persekiojimai... (1927; apie ankstyvosios krikščionybės laikų įvykius ir personažus) ir 6 iš vokiečių kalbos verstų laidotuvių pamokslų rinkinys Danguna mes einame! (1929; paplito daugiausia pietinėje Mažosios Lietuvos dalyje). Juos Tilžėje išleido Enzys Jagomastas.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996.

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Endrikio Wendto knygos „Gromatų Skrabnyčia“ viršelis, 1890 / Iš Algirdo Žemaitaičio rinkinio