Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Albertas Striška

XVI a. lietuvių raštijos veikėjas.

Striškà Albertas, XVI a. lietuvių raštijos veikėjas. Jono Bretkūno išverstos Biblijos rankraščio vienas redaktorių. Kilęs iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, buvo evangelikų reformatų katechetas Vidžiuose. Lydėjo į Karaliaučiaus universitetą studijuoti vykstančius didikų vaikus. Grįždamas apsistojo Labguvoje; čia dirbo mokytoju ir kantoriumi, padėjo J. Bretkūnui koreguoti Biblijos vertimo tekstą. Manoma, kad dėl A. Striškos įtakos Biblijoje galėjo padaugėti slavizmų. A. Striška įrašė pastabą, kad J. Bretkūno verčiama Biblija tinkama ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės lietuviams evangelikams reformatams.

L: Biržiška V. Aleksandrynas 1. Čikaga, 1960, V., 1990.

Zigmas Zinkevičius